Danışmanlık

  1. Kamu ve Özel Sektör İhale Danışmanlığı
  • Yıllık İhale Danışmanlığı
  • Proje Bazlı İhale Danışmanlığı
  1. Proje Danışmanlığı
  • Tübitak Destekleri
  • Kosgeb Destekleri
  • Turquality Destekleri
  • Kırsal Kalkınma Destekleri
  • Kalkınma Ajansı Destekleri
  • Ekonomi Bakanlığı Destekleri
  • Avrupa Birliği Projeleri